ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۲۲۶۲۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۸۲۲۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر خشایار باباشمس
سعادت آباد
۰۴مهر
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۴۲۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۴مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۹۶۹ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
البرز
۰۴مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۰۸۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۴مهر
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۳۱۳۰۰ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر فرامرز سنجابی
برگزاری به صورت آنلاین
تهرانپارس
۰۴مهر
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->