ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۸۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۶مرداد
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۷۰۲ مدت کلاس : ۲ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۶مرداد
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۳ مدت کلاس : ۲۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
پوریا خیرخواه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مرداد
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۲۸۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
هانیه حسین
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶مرداد
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علیرضا رهی
سعادت آباد
۰۶مرداد
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۴۱۴ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
رشت
۰۶مرداد
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->