جستجو برای "{{term}}"
جستجو برای "{{term}}" نتیجه ای نداشت.
پیشنهاد می شود:
 • از املای صحیح کلمات مطمئن شوید.
 • از کلمات کمتری استفاده کنید.
 • فقط کلمه کلیدی عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید.
{{count()}} نتیجه پیدا شد. برای دیدن نتایج روی دکمه های زیر کلیک کنید!
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دپارتمان ها، اخبار، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، اخبار، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، اخبار، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، اخبار، مقالات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}

سرفصل +Network

Network & Security

 

Network+

  Key Knowledge Areas
Introduction
 • Overview of networking
 • Overview of workgroup
 • Overview of domain
 • Overview of client
 • Overview of server
Protocols and ports
 • Overview of Protocols and ports
 • Overview of Protocol types
 • Overview of SSH
 • Overview of DNS
 • Overview of SMTP
 • Overview of FTP
 • Overview of TFTP
 • Overview of TELNET
 • Overview of SSH
 • Overview of DHCP
 • Overview of HTTP
 • Overview of HTTPS
 • Overview of SNMP
 • Overview of RDP
 • Overview of NTP
 • Overview of SIP
 • Overview of SMB
 • Overview of POP3
 • Overview of IMAP4
 • Overview of ICMP
 • Overview of UDP
 • Overview of TCP
 • Overview of IP
 • Overview of HTTPS
 • Overview of HTTP
 • Overview of Connection-oriented vs. connectionless
 • Overview of port number classification
Devices, Applications, Protocols, and Services at Each OSI Layers
 • Overview of OSI model
 • Overview of Layer 7
 • Overview of Layer 6
 • Overview of Layer 5
 • Overview of Layer 4
 • Overview of Layer 3
 • Overview of Layer 2
 • Overview of Layer 1
Devices, Applications, Protocols, and Services at Each TCP/IP Layers
 • Overview of TCP/IP model
 • Overview of Layer 1
 • Overview of Layer 2
 • Overview of Layer 3
 • Overview of Layer 4 / 5
Concepts and Characteristics of Routing and Switching
 • Overview of network traffic
 • Overview of Broadcast domains
 • Overview of CSMA/CD
 • Overview of CSMA/CA
 • Overview of Collision domains
 • Overview of Protocol data units
 • Overview of MTU
 • Overview of Broadcast
 • Overview of Multicast
 • Overview of Unicast
 • Overview of Segmentation and interface properties
 • Overview of ARP table
 • Overview of Routing
 • Overview of Routing protocols
 • Overview of Distance-vector routing protocols
 • Overview of Link-state routing protocols
 • Overview of Routing types
 • Overview of Static
 • Overview of Dynamic
 • Overview of QoS
 • Overview of NAT/PAT
Internet Protocol Addressing
 • Overview of NIC
 • Overview of MAC address
 • Overview of Private vs. public
 • Overview of Loopback and Apipa
 • Overview of Default gateway
 • Overview of Subnet mask
 • Overview of Subnetting
 • Overview of Supernetting
 • Overview of Classes A, B, C, D, and E
 • Overview of CIDR
 • Overview of Address assignments
 • Overview of DHCP
 • Overview of APIPA
 • Overview of Loopback
Compare and Contrast the Characteristics of Network Topologies, Types and Technologies
 • Overview of Wired topologies
 • Overview of Logical vs. physical
 • Overview of Star
 • Overview of Mesh
 • Overview of Bus
 • Overview of Tree
 • Overview of Hybrid
 • Overview of Ring
 • Overview of Wireless topologies
 • Overview of Ad hoc
 • Overview of Infrastructure
 • Overview of LAN
 • Overview of WLAN
 • Overview of MAN
 • Overview of WAN
 • Overview of CAN
 • Overview of SAN
 • Overview of PAN
 • Overview of 802.11
Wireless Technologies and Configurations
 • Overview of 802.11 standards:
  • a
  • b
  • g
  • n
  • ac
 • Overview of Frequencies:
  • 2.4 GHz
  • 5.0 GHz
 • Overview of Speed and distance requirements
 • Overview of Channel bandwidth
 • Overview of Unidirectional/omnidirectional
Cabling
 • Overview of Media types
 • Overview of Copper
 • Overview of UTP
 • Overview of STP
 • Overview of Coaxial
 • Overview of Fiber
 • Overview of Single-mode
 • Overview of Multimode
 • Connector types
 • Overview of Copper
 • Overview of RJ-45
 • Overview of RJ-11
 • Overview of BNC
 • Overview of F-type
 • Overview of Fiber
 • Overview of LC
 • Overview of ST
 • Overview of SC
 • Overview of MTRJ
 • Overview of Transceivers
 • Overview of SFP
 • Overview of SFP+
 • Overview of QSFP
 • Overview of Characteristics of fiber transceivers
 • Overview of Half Duplex
 • Overview of Full Duplex
 • Overview of Single mode
 • Overview of Multiple mode
 • Overview of Patch panel
 • Overview of Copper cable standards
 • Overview of Cat 3
 • Overview of Cat 5
 • Overview of Cat 5e
 • Overview of Cat 6
 • Overview of Cat 6a
 • Overview of Cat 7
 • Overview of RG-6
 • Overview of RG-59
 • Overview of Copper termination standards
 • Overview of TIA/EIA 568a
 • Overview of TIA/EIA 568b
 • Overview of Crossover
 • Overview of Straight-through
 • Overview of Ethernet deployment standards
 • Overview of 100BASE-T
 • Overview of 1000BASE-T
 • Overview of 1000BASE-LX
 • Overview of 1000BASE-SX
 • Overview of 10GBASE-T
Appropriate placement of Networking devices on a network.
 • Firewall
 • Router
 • Switch
 • Hub
 • Bridge
 • Wireless access point
Networking Attacks
 • Overview of DoS
 • Overview of DDoS
 • Overview of Social engineering
 • Overview of Rogue access point
 • Overview of Phishing
 • Overview of Ransomware
 •  Overview of Wireless DE authentication
 • Overview of Brute force
 • Overview of Man-in-the-middle
 • Overview of Exploits and vulnerabilities
Configuration and Commands
 • Configuring and managing NIC by GUI
 • Configuring and managing NIC by Command
 • Configuring Networking between devices
 • ping
 • ipconfig
 • ipconfig /all
 • ARP
 • getmac
 • nslookup
 • pathping
 • tracert
 • Overview and installing cisco packet tracer
 • Capturing frames
 • Overview of Ethernet frame
 • Basic configuration of Router (CLI)
 • Basic configuration of Switch (CLI)
 • Overview of Dynamic Routing
 • Overview of Static Routing
 • Overview of Autonomous System, EGP and BGP
 • Configuring Static Route