پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

ساخت پادکست
ساخت محتوای متنی
نحوه ساخت محتوی ویدئویی
نحوه ساخت محتوی تبلیغاتی

سرفصل ها

اصول تولید محتوا
نحوه ساخت محتوای متنی
نحوه ساخت محتوی پادکست
نحوه ساخت محتوی ویدیو ئی
نحوه ساخت محتوای تبلیغاتی
ایجاد زنجیره ارزش در محتوا
زمانبندی و طبقه بندی محتوا
انواع فرمت های محتوا و شناسایی مخاطبان محتوا

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->