پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

شناخت انواع مذاکرات و فرايندهای انجام مذاکرات موفق: برنامه ريزی، انجام، ارزيابی، به پايان رساندن، ...
توانمندی های فردی در زمینه مذاکرات: شخصیت شناسی، رفتارشناسی، ...
مهارت های انجام مذاکره در فروش و تجارت
اخلاق در مذاکرات

سرفصل ها

مقدمه ای بر مذاکره و انواع آن
برنامه ريزی برای مذاکره
مذاکره و مديريت تعارضات
رفتارشناسی و شخصیت شناسی
مذاکره چند جانبه
تصمیم گیری در مذاکره
چالش های ارتباطی در مذاکره
مذاکرات غیرحضوری
مديريت احساسات، پیام های غیرکلامی و زبان بدن
مذاکره فروش
ترفندها و دام های مذاکره
هنر به پايان رساندن جلسات مذاکره و فروش
اتیكت، اخلاق و تشريفات در مذاکره
مذاکره بین فرهنگی
ترم های حقوقی در مذاکرات داخلی و بین المللی

بازار کار


توضیحات

اجرای سناريوهای عملیاتی مختلف در کلاس به تشخیص استاد ضروری است.
کد کلاس : ۲۲۶۶۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شعیب حسنی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->