پیش نیاز


کسب توانایی


سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۵۹۷۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۳۰خرداد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۳۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->