پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

آشنايی با مكاتب و نظريه های مهم در سازمان و مديريت
شناخت وظايف مديران و الگوهای اجرايی در سازمانها
شناخت فرآيندهای مديريت و ابزارهای اجرايی آنها

سرفصل ها

مقدمه ای بر مفاهيم سازمان و مديريت
نظريه ها و مكاتب مديريت
فرايند طرح ريزی
فرايند سازماندهی
فرايند هدايت و رهبری
فرايند کنترل و نظارت

بازار کار


توضیحات

تربيت نيروی انسانی مجرب در حوزه مبانی مديريت و سرپرستی کسب وکار
کد کلاس : ۲۲۸۱۸۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۰۳تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->