پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها

*سرفصل واژه پرداز(WORD)

1- معرفی یک فایل و اجزای آن: کاراکتر، لغت، خط، پاراگراف، صفحه و یک مستند؛
2- معرفی کلیدهای حرکتی و انتخابی اجزای یک فایل؛
3- معرفی اجزای پنجره و کاربرد آنها و تنظیمات نوار ابزار Quick Access Toolbar؛
4- تنظیمات عمومی برنامه (زبان نمایش اعداد، مقیاس خط‌کش، ذخیره سازی خودکار و ... )؛
5- حالتهای نمایش در برنامه؛
6- تنظیمات صفحه، پاراگراف، قلم و ایجاد پیش فرض در برنامه؛
7- ستون بندی صفحه و تنظیمات آن؛
8- تعریف و ایجاد Tab؛
9- ایجاد جدول تنظیمات آن (اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و سلول، ... )؛
10- Border and Shading؛
11- اضافه نمودن تصویر و انواع شکلهای موجود در یک فایل؛
12- ایجاد سرورقی و پاورقی و تنظیمات آن؛
13- Bullets and Numbering؛
14- تعریف Style و کار با آن؛
15- Section بندی ؛
16- Bookmark
17- درج نماد
18- فرمول نویسی
19- انواع نماها و کاربرد آن ها
20- ایجاد فهرست فایل و Footnote،
21- ادغام پستی و حالتهای آن (Mail Merge)؛
22- تنظیمات چاپ و کار با پنجره آن؛
سرفصل صفحه گسترده(EXCEL)
سرفصل دوره اکسل مقدماتی
1- آشنای با اجزای پنجره برنامه اکسل
2- آشنای با اجزای یک فایل و تقسیم بندی عملکردی آنها
3- ورود اطلاعات در سلولها و ویرایش و پاک نمودن آنها
4- پنجره Format Cells تمامی تب ها
5- اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و کاربرگ
6- تغییر نام کاربرگ و جابجایی، کپی و انتقال آن و تعیین رنگ زبانه آن
7- Conditional Formatting
8- قواعد فرمول نویسی در اکسل و اعمال جبری
9- آدرس دهی نسبی و مطلق
10- اعتبار سنجی
11- صفحه بندی و چاپ
12- توابع Sum, Min, Max, Count, Counta
13- توابع Average, Countif, Sumif
14- قرارداد توضیحات روی سلولها و انواع آدرس دهی و Goto
15- تابع If و حالتهای تو در تو برای آن
16- نمودار و ذخیره سازی فایل و رمز گذاری روی آن
17- Data Validation
18- Page Setup و Print
19- سریها و تعریف آنها در اکسل و Auto Fill
20- مرتب سازی و فیلتر نمودن اطلاعات در اکسل
21- قراردادن اشکال و زمینه در اکسل

بازار کار

تمامی کارمندان اداری ملزم به گذراندن این دور هستند

توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۰اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰مرداد
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->