پیش نیاز

ICDL LEVEL 1

کسب توانایی

نحوه ایجاد فایل و ذخیره سازی آن
نحوه مدیریت داده هاه در اکسل
طراحی انواع فاکتورها در اکسل
انجام محاسبات ریاضی و منطقی روی داده های جدول
اعمال شروط مختلف روی داده های جدول با توابع در اکسل
توانایی جداسازی داده ها به صورت متنوع برای گزارشات
طراحی نمودار از داده های جدول برای گزارشات
تنظیمات چاپ انواع فاکتور ها و جداول در اکسل

سرفصل ها

آشنای با اجزای پنجره برنامه اکسل
آشنای با اجزای یک فایل و تقسیم بندی عملکردی آنها
ورود اطلاعات در سلولها و ویرایش و پاک نمودن آنها
پنجره Format Cells تمامی تب ها
اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و کاربرگ
تغییر نام کاربرگ و جابجایی، کپی و انتقال آن و تعیین رنگ زبانه آن
Conditional Formatting
قواعد فرمول نویسی در اکسل و اعمال جبری
آدرس دهی نسبی و مطلق
اعتبار سنجی
صفحه بندی و چاپ
توابع Sum, Min, Max, Count, Counta
توابع Average, Countif, Sumif
قرارداد توضیحات روی سلولها و انواع آدرس دهی و Goto
تابع If و حالتهای تو در تو برای آن
نمودار و ذخیره سازی فایل و رمز گذاری روی آن
Data Validation
Page Setup و Print
سریها و تعریف آنها در اکسل و Auto Fill
مرتب سازی و فیلتر نمودن اطلاعات در اکسل
قراردادن اشکال و زمینه در اکسل

بازار کار

تمامی واحد هایی از شرکت ها و سازمان ها که کاربران ملزم به گزارش دهی و ساماندهی داده ها باشند می توانند تمامی محاسبات و گزارشات خود را در اکسل مدیریت نمایند و گزارشات خود را به مدیران سطوح بالاتر ارائه نمایند.

توضیحات

در این دوره دانشپذیر کار با انواع داده ها تا ایجاد نمودارها را فرا می گیرد، علاوه بر این فرمول نویسی و کار با توابع پیچیده ی اکسل را فرا میگیرد.
کد کلاس : ۲۲۷۶۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۷خرداد
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۴۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۳۰خرداد
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۲۱۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۲تیر
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۶۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶تیر
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۱۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۰تیر
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷۳۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۲۹تیر
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->