پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

آشنایی با اجزای سخت افزار کامپیوتر و نحوه کار آنها
آشنایی با سیستم عامل ویندوز به صورت کاربردی و در حد ویندوز مقدماتی
مهارت یافتن در تایپ و ویرایش انواع متون ( نامه اداری -کتاب- مقالات – پایان نامه و ... )
مهارت یافتن در کار با دنیای اینترنت ( جستجو کردن مقالات – مدیریت ایمیل – دانلود کردن انواع فایل ها – خرید اینترنتی و ...)

سرفصل ها

مهارت مبانی کامپیوتر شامل:
سخت افزار
نرم افزار
ICT در زندگی روزمره
امنیت
قانون

مهارت ویندوز شامل:
سیستم عامل
مدیریت فایل
برنامه های کمکی
مدیریت چاپ

مهارت مایکروسافت ورد شامل:
معرفی یک فایل و اجزای آن: کاراکتر، لغت، خط، پاراگراف، صفحه و یک مستند؛
معرفی کلیدهای حرکتی و انتخابی اجزای یک فایل؛
معرفی اجزای پنجره و کاربرد آنها و تنظیمات نوار ابزار Quick Access Toolbar؛
تنظیمات عمومی برنامه (زبان نمایش اعداد، مقیاس خط‌کش، ذخیره سازی خودکار و ... )؛
حالتهای نمایش در برنامه؛
تنظیمات صفحه، پاراگراف، قلم و ایجاد پیش فرض در برنامه؛
ستون بندی صفحه و تنظیمات آن؛
تعریف و ایجاد Tab؛
ایجاد جدول تنظیمات آن (اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و سلول، ... )؛
Border and Shading؛
اضافه نمودن تصویر و انواع شکلهای موجود در یک فایل؛
ایجاد سرورقی و پاورقی و تنظیمات آن؛
Bullets and Numbering؛
تعریف Style و کار با آن؛
Section بندی ؛
Bookmark
درج نماد
فرمول نویسی
انواع نماها و کاربرد آن ها
ایجاد فهرست فایل و Footnote،
ادغام پستی و حالتهای آن (Mail Merge)؛
تنظیمات چاپ و کار با پنجره آن؛

مهارت اینترنت شامل:
اینترنت
استفاده از مرورگر
استفاده از وب
خروجی های وب
ارتباط الکترونیک
استفاده از ایمیل
مدیریت ایمیل

بازار کار

امور اداری
منشیگری و امور دفتری
تایپیست و ویراستار متون
تمامی مشاغلی که مهارت های پایه برای کار با کامپیوتر را شامل گردد

توضیحات

در این دوره دانشپذیران با مهارت ها پایه کامپیوتر اشنا خواهند شد و پس از اتمام این دوره قادر خواهند بود تمامی فعالیتهای روزمره در محیط کار خود را از جمله مدیریت فایل ها و فولدر ها در سیستم -تایپ نامه ها و چاپ آنها و جستجو در سایت ها و ... را به سهولت انجام دهند.
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۶۶۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰،
دورود
۲۵اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۶اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۶۳۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰،
بروجرد
۲۶اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۲۷اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۱۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۹۱۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۱خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۶۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۱خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۵۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۲خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۵۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۰خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۴۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۵خرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱مرداد
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳شهریور
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->