پیش نیاز

کارشناسی مرتبط

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه طراحی خطوط لوله فرایندی

سرفصل ها

استانداردهای پایپینگ
Material
مدارک Piping
Design
Stress

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۳۱۷۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۴۳۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->