پیش نیاز

کاردانی و کارشناسی مرتبط / نقشه کشی صنعتی/ نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه طراحی سه¬بعدی مدل¬های پیچیده صنعتی

سرفصل ها

ایجاد مدل های سه بعدی سطح و سیم
مهندسی معکوس و ابرنقطه
مونتاژ مجموعه ها
ورقکاری
سازه و جوشکاری
کتابخانه قطعات استاندارد و طراحی اجزا

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۳۹۶۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۱۱تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۸۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۱تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۶۹۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۸تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۹۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۸تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۹۶۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۲۴تیر
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->