پیش نیاز

کاردانی و کارشناسی مرتبط / نقشه کشی صنعتی/ نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه طراحی سه¬بعدی و نقشه¬کشی دوبعدی تجهیزات ، قطعات و ادوات صنعتی در حوزه مکانیک ،تربیت نیروی انسانی مجرب آشنا با تکنولوژی¬های نوظهور عصر انقلاب صنعتی چهارم INDUSTRY 4.0

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۷۱۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۳تیر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۸۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
شهرقدس
۰۳تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
شهرقدس
۰۳تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۹۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شهرقدس
۰۴تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹۵۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۱۵تیر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۷۳۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۱تیر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۹مرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->