پیش نیاز

کاردانی و کارشناسی مرتبط / نقشه کشی صنعتی/ نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه طراحی سه بعدی و نقشه کشی دوبعدی تجهیزات ، قطعات و ادوات صنعتی در حوزه مکانیک

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۶۱۰۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
انقلاب
۲۵اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۵۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۳۰اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۳۰اردیبهشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۴۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۱اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۷۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۹خرداد
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۳۲۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۹خرداد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->