پیش نیاز

متقاضیان بالای 18 سال

کسب توانایی

جهت شركت در اين دوره زبان آموز بايد قابليت درک و بکار بردن اصطلاحات روزمره، معرفي خود و ديگران، پرسش و پاسخ درباره اطلاعات فردي از قبيل محل سکونت و مسايل مرتبط به تعاملات ساده را داشته باشد ، در صورتيکه طرف ديگر واضح و آرام سخن بگويد و در صورت نيازهمراهي کند.

سرفصل ها

قواعد:
Uses of the infinitive
uses of gerund
have to, don't have to
must, must not, can't
should
if+present
will+base form
possessive pronouns
If+past
would+base form
Present perfect_since/for
Present perfect vs simple past
لغات:
verbs+infinitive
verbs+gerund
modifiers
get
confusing verbs
adverbs of manner
animals
phobias and words
biographies

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۵۱۷۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸خرداد
۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->