پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۵۱۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۲۲اردیبهشت
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۸۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۲۹اردیبهشت
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر علیرضا رهی
سعادت آباد
۳۰اردیبهشت
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->