پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

آموزش الگوهای پایه در لباس زنانه با هدف پرورش نیروهایی برای کار و تولیدی های پوشاک زنانه

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
انقلاب
۲۹خرداد
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۶۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۰۱تیر
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۸۱۰۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
انقلاب
۰۱تیر
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۳۳۴ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۶تیر
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۳۲۸ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۱۶تیر
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->