پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

آشنایی با نرم افزار و طراحی به کمک 3dmax و vray

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۲۸۶۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۴مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۲۰۸۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۷مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۳۴۷۶۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مژگان ستاری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۸مهر
۲۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۱۶۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۰مهر
۲۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۲۴۸۸ مدت کلاس : ۱۰۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر حامد کشاورزی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۳۳۳۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مهدی میر بلوک جلالی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۴۶۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مهدی میر بلوک جلالی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۳۵۷۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۲مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۱۷۳۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۹مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۳۸۶۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۰مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۳۴۶۰۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۴مهر
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۶۰۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰مهر
۲۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->