پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

آموزش V-RAY

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۷۹۲۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
مهران عزیزی
نیاوران
۲۹خرداد
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۱خرداد
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->