پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

طراحی به کمک 3DMAX

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۸۳۸۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
شهرقدس
۳۰خرداد
۱۵,۳۴۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳۸۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
شهرقدس
۳۰خرداد
۱۵,۳۴۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۳۱۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۴تیر
۱۹,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->