پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

حوزه گریم زیبایی و گریم سینما

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۰۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۲۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۳۱خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۲۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۳۱خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds (۱۳۹۹)
کد کلاس : ۲۲۰۹۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۰تیر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۳۹۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۱۱تیر
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۰۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۶تیر
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->