کد کلاس : ۲۲۵۴۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۷۱۱۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۰۲تیر
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۱۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۱تیر
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۱۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۳تیر
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->