جستجو برای "{{term}}"
جستجو برای "{{term}}" نتیجه ای نداشت.
پیشنهاد می شود:
  • از املای صحیح کلمات مطمئن شوید.
  • از کلمات کمتری استفاده کنید.
  • فقط کلمه کلیدی عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید.
{{count()}} نتیجه پیدا شد. برای دیدن نتایج روی دکمه های زیر کلیک کنید!
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دپارتمان ها، اخبار، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، اخبار، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، مقالات، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، اخبار، صفحات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}
نتیجه ای یافت نشد.
سایر نتیجه ها (دوره ها، دپارتمان ها، اخبار، مقالات) را بررسی کنید.

{{item.title}}

{{item.caption}}
{{item.datetime}}

سیستم های مدیریت

گروه سیستمهای مدیریت

دروس این گروه در مجتمع فنی تهران، برای مهندسان و متخصصانی مناسب هستند که در حوزه‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست، سیستم‌های مدیریت یکپارچه و تکنیکهای کیفیت و مدیریت کیفیت شاغل هستند. دوره آموزشی HSE در زیرشاخه ایمنی، بهداشت و محیط زیست قرار دارد. HSE شامل قوانین و آییننامههایی است که مدیران، کارفرمایان و سایر افراد مرتبط از آنها برای پیشگیری و حفاظت از سرمایههای انسانی، محیط زیست، تجهیزات و امکانات مجموعه­ ها استفاده می‌کنند.

HSE مخفف سه واژه «Health» (بهداشت)، «Safe» (ایمنی) و «Environment» (محیط زیست) است. قوانین HSE در سال ۱۹۷۵ توسط یک نهاد دولتی به همین نام تدوین شده‌اند که زیرمجموعه وزارت کار و بازنشستگی بریتانیا است و مسئولیت تشویق، تنظیم و اجرای ایمنی و بهداشت حرفه­ای در محیطهای کاری و تحقیق در مورد خطرات شغلی در کشور انگلستان را بر عهده دارد. HSE مجموعهای از دستورالعملها، الزامات و متدولوژیهای لازم برای پوشش نقاط ضعف و بخش‌های حساس مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکتهاست.

برای شرکت در  دوره آموزشی HSE مقدماتی و برای شرکت دردوره آموزشی HSE پیشرفته کلیک کنید. در زیرشاخه سیستم‌های مدیریت یکپارچه، درس استقرار و ممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS بر اساس Annex SL تدوین شده است که برای شرکت در این دوره آموزشی میتوانید  کلیک کنید.

از جمله مباحث بسیار مهم برای مهندسان و متخصصان فعال در حوزه کالیبراسیون، مباحث مرتبط با عدم قطعیت اندازه‌گیری و روش‌های کالیبراسیون عمومی هستند. در زیرشاخه تکنیک‌های کیفیت، دوره‌های آموزشی مهمی مانند کالیبراسیون فشار و دما اینجا، تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری بر اساس الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ اینجا، کالیبراسیون عمومی اینجا و نظام آراستگی محیط کار 5S اینجا ارائه شده‌اند.

همچنین بسیاری از صنایع و شرکت‌ها برای کسب گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001 به دنبال شناخت مبانی، الزامات و استقرار آن، ممیزی داخلی و سرممیزی آن هستند. در زیرشاخه مدیریت کیفیت، دوره‌های آموزشی مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 اینجا، ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 اینجا و سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 اینجا تدوین و ارائه شده‌اند.