برگزاری اولین ژوژمان فراگیران دوره طراحی

بعد از تعطیلات ایجاد شده به واسطه شیوع ویروس کووید-19، اولین ژوژمان فراگیران دوره طراحی مقدماتی در تاریخ 27 خرداد سال 99 با حضور مدرس محترم این دوره سرکار خانم بهناز حسینی راد و سرکار خانم مددی از همکاران دپارتمان هنر برگزار شد. دراین ژوژمان ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف کارهای فراگیران و راهنمایی درخصوص ادامه مسیر آموزشی، عکسی بعنوان یادگاری گرفته شد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->