مجتمع فنی تهران برای سومین بار رتبه برتر آموزشي کشور را کسب نمود

درمجتمع فنی تهران برای بار سوم برترین موسسه آموزشی کشور شد

 گزارش روابط عمومی، در هشتمين کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمايه انساني بزرگترين کنفرانس علمی آموزشی کشور با ارزیابی های صورت گرفته از سوی هیات داوران"مجتمع فني تهران" در مديريت و اجراي بهينه برنامه هاي آموزشي و توسعه اي کارکنان در سازمانهاي ايراني،با حاکميت نظم و انضباط بر امور،تکريم مشتريان ، تعامل سازنده با فراگيران ، درک بالاي مسائل کلان و راهبردي عرصه هاي آموزشي و خلاقيت و نوآورى در فرآيندهاي آموزشي بعنوان مؤسسه برتر آموزشي کشور از سوي انجمن علمي آموزشي توسعه منابع انساني ايران انتخاب گرديد.

#مجتمع_فنی_تهران
#کنفرانس
#سعیدسعادت

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->