سخنرانی دکتر سعید سعادت در هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی(29بهمن1399)


سخنرانی دکتر سعید سعادت در هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
با موضوع گذر از آموزش سنتی در عصر کرونا
و سخنرانی دکتر جک فلیپس با موضوع برگشت سرمایه در آموزش در پاندمی کرونا
28 و 29 بهمن ماه
در خلال این سخنرانی توسط شورای سیاستگذاری و رئیس کنفرانس و معاون وزیر علوم جناب آقای دکتر نظرپور از دکترسعادت بعنوان سخنران ویژه تقدیر بعمل آمد.

#مجتمع_فنی_تهران
#کنفرانس
#سعیدسعادت

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->