برگزاری کارگاه عکاسی صنعتی و تبلیغات

در دنیای امروز بحث تبلیغات و برندینگ بسیار گسترده و مورد توجه بخش اعظمی از صنایع قرار گرفته است که اتفاقا در قبال این بخش از ارائه خدمات، مبالغ بسیار چشمگیری هم تبادل می شود.

از آن جایی که یکی از اصلی ترین اهداف مجتمع فنی تهران آموزش در راستای کسب درآمد می باشد و ماهیت دپارتمان هنر و سینما با حوزه تبلیغات و برندینگ به نوعی آمیخته شده است پس از ایجاد برخی تغییرات  سازمانی که در سطح این دپارتمان به وجود آمد، یکی از دروس مهمی که به این گروه اضافه شد ، کارگاه تخصصی عکاسی صنعتی و تبلیغات بود که دومین کارگاه آن نیز در بهمن ماه به مرحله برگزاری رسید.

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->