کسب رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک کشور توسط مجتمع فنی تهرانکسب رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک کشور توسط مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران همانند سالهای قبل موفق شد در رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک کشور مربط به سازمان برنامه و بودجه  که ارزیابی ها شرکتهای این حوزه را انجام میدهد رتبه 1 در حوزه آموزش و پژوهش را کسب نمود

رتبه انفورماتیک توسط ساجات(شورای عالی انفورماتیک کشور مربط به سازمان برنامه و بودجه  ) براساس معیارهای تعریف شده بین رتبه 7 انفورماتیک الی رتبه 1 انفورماتیک صادر میگردد . موضوع مهم این است که رتبه 1 انفورماتیک دارای بالاترین ترین سطح رتبه میباشد.

رتبه بندی شرکت ها میتواند معرف سطح کیفیت ، کمیت خدمات شرکتها باشد . سازمانها جهت حضور در مناقصه نیاز داشته توسط ارگان دولتی سطح کیفی بررسی سپس تایید صلاحیت شوند و رتبه یک انفورماتیک بیانگر سطح کیفی ، کمی سازمانهای فعال حوزه فناوری اطلاعات میباشد

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->