سمینار آشنایی با علوم و صنایع دریایی(بهمن1399)

سمینار آشنایی با علوم دریایی در تاریخ 8 بهمن 1399 در ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران با حضور 4 نفر از اعضای هئیت نجات غریق غواصی تهران برگزار گردید. سمینار با سخنرانی جناب دکتر سعادت مدیر و موسس مجتمع فنی تهران شروع شد و بعد از آن به معرفی دپارتمان صنایع دریایی پرداخته شد،  و در سخنرانی دبیر کمیته فدراسیون نجات غریق و غواصی اعضای حاضر در سمینار با انواع سیستم های غواصی، دریانوردی، مشاغل دریایی،علم غواصی و پزشکی از راه دور آشنا شدند.

 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->