پیش نیاز

ندارد

کسب توانایی

الف- آشنایی با انواع قراردادها و اصول تنظیم آنها
ب- آشنایی با جنبه های مختلف قانونی، فنی، حقوقی و اجرایی قراردادها
ج- آشنایی با وظایف افراد در مدیریت امور قراردادها

سرفصل ها

مقدمه¬ای بر قراردادها
نحوه تنظیم قرارداد
مدیریت امور قراردادها
عناصر قرارداد
آشنایی با قوانین اساسی و مهم در قراردادها

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->