پیش نیاز

دارای مهارت هفتگانه کامپیوتر

کسب توانایی

آشنایی با مباحث مدیریت بازاریابی دیجیتال

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۹۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یزد
۰۱تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۸۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۱تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۷۰۱۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۳تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۴تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۷۷ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۴۷۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۴تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۸۶۰۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حمیدرضا سلیمانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷تیر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->