پیش نیاز


کسب توانایی

آشنایی و کار عملی با دستگاه ها و تجهیزات آشپزخانه صنعتی
تسلط بر منوی غذایی ملل مختلف
آشنایی با نحوه سرو و گارنیش غذا های ملل مختلف
آشنایی با نحوه چیدمان آشپزخانه های صنعتی
تسلط بر مباحث پایه در اشپزی ملل از جمله انواع کات کردن های و سس های پایه

سرفصل ها

آشنایی با علم آشپزی
مقدمه ای بر آشپزی فرانسوی
آشپزی ایتالیایی
آشپزی هندی
آشپزی مدیترانه ای
آشپزی عربی
SEE FOOD
غذاهای مکزیکی

بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۱۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ونک
۰۲خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۱۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۰۵خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۲خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۵۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۱۲خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۵۵۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۲خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۳خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۵۳۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۳خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۵۵۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۲۳خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۵۶۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
نیاوران
۲۳خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۶۶۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
نیاوران
۲۶خرداد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->