پیش نیاز


کسب توانایی

1. از لحاظ روانی به یک آرامش خاطر نسبی دست پیدا کنند. زیرا طبق مطالعات علمی، داشتن هدف است که به زندگی انسان معنا می بخشد.
2. بتوانند برای رسیدن به هدف مشخص خود برنامه استراتژیک (عملیاتی و بلند مدت) تدوین نمایند.
3. کیفیت روابط میان فردی (اجتماعی و شغلی) خود را بهبود بخشند که خود یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد موفقیت و احساس خوشبختی در انسان است.
3. به حرمت نفس و اعتماد به نفس دست پیدا کرده و همین امر موجب کاهش تعارض های روانی و شخصیتی آنها می شود و می توانند خود را در موقعیت های مختلف، همانگونه که هستند به بهترین شکل ابراز کنند.
4. بدون داشتن اضطراب در مصاحبه های تحصیلی وشغلی شرکت کرده و نهایت تاثیر گذاری خود را بر مصاحبه کنندگان گذاشته تا جایگاه متناسب با خود را بدست آورند.
5. شاهد افزایش عملکرد یا بصورت کلی کارایی در زندگی شخصی و کاری خود شوند.
6. توانایی هدایت و همکاری با افراد و گروه های مختلف در محیط های کاری و غیر کاری را کسب کنند.
7. احساسات و عواطف خود را مدیریت و کنترل نمایند.
8. در شرایط بحرانی بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.
9. مشکلات را به مسئله تبدیل نموده و با تفکر تحلیل گرایانه بهترین راه حل را انتخاب نمایند.
10. توانایی و مهارت مذاکره موثر را در زندگی شخصی و شغلی بدست آورند.

سرفصل ها

خود آگاهی (شناخت نقاظ ضعف و قوت، فرصت خا و تهدیدها، علایق، استعدادها و ارزش ها)
عزت نفس و اعتماد به نفس
مثبت اندیشی
خود انگیزشی
هدف گذاری
برنامه ریزی استراتژیک در تعیین اهداف با استفاده از ابزار SWOT
پیاده سازی متوازن اهداف استراتژیک

بازار کار

پیش نیاز ورود به بازار کار حرفه ای در سراسر دنیا گذراندن دوره "توسعه توانمندی های شخصی" می باشد.

توضیحات

در همه کشورهای توسعه یافته، این دوره در مراحل مختلف رشد به افراد آموزش داده می شود. چرا که با گذارندن دوره های متفاوت مهارت های زندگی، انسان در هر رده سنی و طبقاتی می تواند با کمترین آسیب و صرف کمترین انرژِی و زمان به بهترین نتایج برای رسیدن به موفقیت نایل گردد. اما برای افراد ذیل، یادگیری این مهارت ها از لحاظ فوریت زمانی، ضروری تر به نظر می رسد:

1. افرادی که در انتخاب رشته تحصیلی یا شغلی خود دچار سردرگمی هستند.

2. افرادی که در زندگی هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی کنند (عامل راه انداز افسردگی).

3. افرادی که احساس رضایت نسبت به رشته تحصیلی و شغلی خود ندارند.

4. افرادی که با وجود داشتن هدفی مشخص، همیشه در مسیر رسیدن به آن دچار مسئله هستند.

5. افرادی که در زمینه های ارتباطی در زندگی شخصی و کسب و کار، خود را توانا نمی بینند.

6. افرادی که با وجود تخصص در رشته خود، توانایی استخدام شدن، راه اندازی کسب و کار شخصی و یا ارتقاء شغلی را ندارند.
کد کلاس : ۲۲۳۸۷۱ مدت کلاس : ۲۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۷اردیبهشت
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->