پیش نیاز

ICDL 2019 Level 1

کسب توانایی

آشنایی با اکسل مقدماتی
آشنایی با پاورپوینت
آشنایی با اکسس

سرفصل ها

مهارت اکسل شامل:
آشنای با اجزای پنجره برنامه اکسل
آشنای با اجزای یک فایل و تقسیم بندی عملکردی آنها
ورود اطلاعات در سلولها و ویرایش و پاک نمودن آنها
پنجره Format Cells تمامی تب ها
اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و کاربرگ
تغییر نام کاربرگ و جابجایی، کپی و انتقال آن و تعیین رنگ زبانه آن
Conditional Formatting
قواعد فرمول نویسی در اکسل و اعمال جبری
آدرس دهی نسبی و مطلق
اعتبار سنجی
صفحه بندی و چاپ
توابع Sum, Min, Max, Count, Counta
توابع Average, Countif, Sumif
قرارداد توضیحات روی سلولها و انواع آدرس دهی و Goto
تابع If و حالتهای تو در تو برای آن
نمودار و ذخیره سازی فایل و رمز گذاری روی آن
Data Validation
Page Setup و Print
سریها و تعریف آنها در اکسل و Auto Fill
مرتب سازی و فیلتر نمودن اطلاعات در اکسل
قراردادن اشکال و زمینه در اکسل

مهارت اکسس شامل:
درک مفهوم پایگاه های داده
استفاده از برنامه کاربردی
جدول
بازیابی اطلاعات
اشیاء
خروجی

مهارت پاورپوینت شامل:
استفاده از برنامه کاربردی
توسعه یک ارائه مطلب
متن
نمودارها
اشیاء گرافیکی
آماده سازی خروجی ها

بازار کار

امور اداری، امور اموزش، دفترداری، حسابداری و حسابرسی، واحد فروش و ... شرکت ها و سازمانها
تمامی واحد هایی از شرکت ها و سازمان ها که کاربران ملزم به گزارش دهی و ساماندهی داده ها باشند می توانند داده های خود را دربانک اطلاعاتی اکسس ذخیره نمایند و تمامی محاسبات و گزارشات خود را در اکسل مدیریت نمایند و گزارشات خود را به صورت گرافیکی در پاورپوینت طراحی نمایند و به مدیران سطوح بالاتر ارائه نمایند.

توضیحات

پس از اتمام این دوره دانشپذیران قادرند یک سیستم بانک اطلاعاتی که قابلیت ورود اطلاعات به سیستم و انواع گزارشات پویا و انجام انواع جستجو ها در جداول را دارا باشد را طراحی و مدیریت نمایند.
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۰اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۵۱۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۳۱اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۱خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۱خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۷۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۴خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۱۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر حمیدرضا زارع
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۷۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۱۹خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹خرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶تیر
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸تیر
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۲۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
آسیه گیتی نژاد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱تیر
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۴۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴تیر
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۶۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹مرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۲۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سید علیرضا حسینی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲مرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳مرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱مرداد
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم رفیع فرحزادی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶شهریور
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->