پیش نیاز

خلاقیت، ذوق و علاقه
حداقل دارا بودن مدرک دیپلم

کسب توانایی

تربیت هنرمندانی که با تکیه بر آموخته های عملی و نظری در طول دوره های آموزش کارگردانی بتوانند دست کم به ساخت یک فیلم کوتاه برسند.

سرفصل ها

وظایف کارگردان و مبانی کارگردانی
ذهنیت و عمل خلاقانه کارگردان
انتخاب متن (فیلمنامه)
انتخاب عوامل و بازیگران
روخوانی
چگونگی تفسیر و تعبیر فیلمنامه
ارتباط کارگردان با عوامل صحنه
کارگردان و طراحی صحنه و لباس
مدیریت صحنه
نقش و عملکرد کارگردان در صحنه
کارگردان و بازیگر
شیوه های تمرین و رهبری بازیگر
مراحل تمرین و بررسی جنبه های فنی پرورش بازیگر
کارگردانی و میزانس
رفع ایرادات نهایی پروژه

بازار کار

فعالیت در شرکت های سینمایی
فعالیت در شرکت های تبلیغاتی و برندینگ
فعالیت بصورت آزاد و شرکت در جشنواره

توضیحات

کد کلاس : ۲۲۳۴۴۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
میلاد فلاح سروندانی
سعادت آباد
۳۱اردیبهشت
۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->