پیش نیاز

ICDL 2019 Level 1

کسب توانایی

آشنایی با اکسل مقدماتی
آشنایی با پاورپوینت
آشنایی با اکسس

سرفصل ها

مهارت اکسل شامل:
آشنای با اجزای پنجره برنامه اکسل
آشنای با اجزای یک فایل و تقسیم بندی عملکردی آنها
ورود اطلاعات در سلولها و ویرایش و پاک نمودن آنها
پنجره Format Cells تمامی تب ها
اضافه و حذف نمودن سطر و ستون و کاربرگ
تغییر نام کاربرگ و جابجایی، کپی و انتقال آن و تعیین رنگ زبانه آن
Conditional Formatting
قواعد فرمول نویسی در اکسل و اعمال جبری
آدرس دهی نسبی و مطلق
اعتبار سنجی
صفحه بندی و چاپ
توابع Sum, Min, Max, Count, Counta
توابع Average, Countif, Sumif
قرارداد توضیحات روی سلولها و انواع آدرس دهی و Goto
تابع If و حالتهای تو در تو برای آن
نمودار و ذخیره سازی فایل و رمز گذاری روی آن
Data Validation
Page Setup و Print
سریها و تعریف آنها در اکسل و Auto Fill
مرتب سازی و فیلتر نمودن اطلاعات در اکسل
قراردادن اشکال و زمینه در اکسل

مهارت اکسس شامل:
درک مفهوم پایگاه های داده
استفاده از برنامه کاربردی
جدول
بازیابی اطلاعات
اشیاء
خروجی

مهارت پاورپوینت شامل:
استفاده از برنامه کاربردی
توسعه یک ارائه مطلب
متن
نمودارها
اشیاء گرافیکی
آماده سازی خروجی ها

بازار کار

امور اداری، امور اموزش، دفترداری، حسابداری و حسابرسی، واحد فروش و ... شرکت ها و سازمانها
تمامی واحد هایی از شرکت ها و سازمان ها که کاربران ملزم به گزارش دهی و ساماندهی داده ها باشند می توانند داده های خود را دربانک اطلاعاتی اکسس ذخیره نمایند و تمامی محاسبات و گزارشات خود را در اکسل مدیریت نمایند و گزارشات خود را به صورت گرافیکی در پاورپوینت طراحی نمایند و به مدیران سطوح بالاتر ارائه نمایند.

توضیحات

پس از اتمام این دوره دانشپذیران قادرند یک سیستم بانک اطلاعاتی که قابلیت ورود اطلاعات به سیستم و انواع گزارشات پویا و انجام انواع جستجو ها در جداول را دارا باشد را طراحی و مدیریت نمایند.
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۶۶۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۳،
دورود
۲۵اردیبهشت
۴,۸۴۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۵۹۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
دورود
۲۷اردیبهشت
۴,۸۴۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۳۰اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۳۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۱خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۰۲۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۱خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۶۶۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۴خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۳۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۱خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۳۷۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۲خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۳۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹خرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶تیر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۱۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸تیر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۳تیر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۶۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۲۳ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۳مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱مرداد
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۷۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶شهریور
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->