پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه برنامه¬ریزی و مدیریت پروژه

سرفصل ها

آشنايي با مباني مديريت پروژه
ساختار شکست کار (WBS)
آشنايي با نرم افزار MSP و محیط آن
تقويم
وارد کردن فعاليتها
تعيين روابط بين فعاليت ها
تعريف منابع
تخصيص منابع
تسطيح منابع
قالب بندي و چاپ طرح پروژه
پيگيري (Tracking) پروژه
تنظيمات نماي MSP
سفارشي نمودن MSP
مدیریت ارزش کسب شده
يکپارچه سازي پروژه ها و منابع
پروژه نمونه

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۶۲۲۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۲۱اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۲اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۹۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۳۱اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۶۰۱۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۱اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۹۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۱خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۰۵۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۳۰خرداد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->