پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه برنامه ریزی و مدیریت تولید

سرفصل ها

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک در عملیات
مدیریت زنجیره تامین
تحلیل الگوی داده ها و پیش بینی
انواع فرآیندهای تولید
انواع الگوهای چیدمان
ظرفیت بلند مدت و کارایی ماشین آلات
برنامه ریزی جامع
برنامه ریزی مادر یا سربرنامه ی تولید (MPS)
زمان بندی کف کارگاه((scheduling
برنامه ریزی نیازمندی های مواد MRP، برنامه ریزی منابع تولیدMRP II وبرنامه ریزی نیازمندی های موسسهERP
سیستم تولیدی تویوتا

بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->