پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه برنامه¬ریزی و مدیریت پروژه

سرفصل ها

آشنايي با مباني مديريت پروژه
ساختار شکست کار (WBS)
آشنايي با نرم افزار Primavera P6و محیط آن
تقويم و زمانبندي

نقشها ، منابع، هزينهها

تسطيح منابع ، ايجاد برنامه هدف
کتابخانه اسناد پروژه و کد فعالیت¬ها
مدیریت هزینه ها
پيشرفت و پيگيري پروژهها
(Tracking Projects)
ارزش کسب شده و ريسکهاي پروژه

گزارشات (Reports) در P6
مدیریت کاربران
ورود و خروج اطلاعات در P6
تغييرات کلي
مباحث تکمیلی

بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۲۴۹۵۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۲۶اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۹۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۳۰اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->