پیش نیاز

طراحی دست آزاد

کسب توانایی

آشنایی دانشجویان با مراحل طراحی تا اجرای یک فضا و رسیدن به نقشه های اجرای از طریق شبیه سازی سازه ای و معماری فضا

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->