پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

حوزه گریم زیبایی و گریم سینما

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۹۹۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۳۰اردیبهشت
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۳۰اردیبهشت
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰اردیبهشت
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۹۰۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۰۳خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۲۴۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۶خرداد
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۰۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ونک
۱۳خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۳۹ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۲۰خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۳خرداد
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->