پیش نیاز

این دوره پیش نیاز ندارد، اما دانشجویان باید به صورت خیلی سطحی با مفاهیم اولیه کامپیوتر آشنایی داشته باشند.

کسب توانایی

این دوره اولین دوره از دوره های شبکه است که مسیر دانشجویان را برای ورود به شبکه و همچنین دوره های تخصصی شبکه هموار می کند. در این دوره دانشجویان با مفاهیم اولیه شبکه آشنا می شوند که پیش نیاز دوره های تخصصی تر مثل Microsoft , Cisco , Linux , CEH و ... می باشد. بخش اعظم این دوره به صورت تئوری است که بسیار برای یادگیری بهتردوره های تخصصی کارآمد می باشدو به همین دلیل این دوره به نام پنجره ی ورود به شبکه شناخته می شود.

سرفصل ها

مفاهيم و اصول شبکه
انواع توپولوژي شبکه
کابل کشي شبکه
فيبر نوري
Internet Protocol (IP)
معرفي انواع تجهيزات ارتباطي شبکه
انواع روش هاي دسترسي(Access Method)
انواع ساختار WAN
مدل OSI
انواع پروتکل ها و امکان دسترسي از راه دور
امنيت شبکه
معرفي بعضي از سرويس هاي شبکه

بازار کار

از آنجایی که این دوره یک دوره ی ابتدایی است و مفاهیم کلی شبکه را در برمیگیرد که پیش نیاز دوره های تخصصی هستند، این دوره بازار کاری ندارد. اما از آنجایی که پیش نیاز ورود به دوره های شبکه است، این دوره بسیار مهم می باشد زیرا پایه دانش دانشجویان را در شبکه شکل می دهد.

توضیحات

کد کلاس : ۲۲۱۹۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۳۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۳۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۲۶۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۷۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۳۱اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۶۴۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۳خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۱۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۰۶خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۸۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نکا
۰۹خرداد
۳,۸۲۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۷۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
احمدشهاب ارکان
یزد
۲۱خرداد
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۷تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۳۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۴تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۰۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۵تیر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۶۴۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۱۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۷مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲مرداد
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->