ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۹۷۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۵اردیبهشت
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۵اردیبهشت
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۷۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۵اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۷ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۵اردیبهشت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۷۱ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۲۵اردیبهشت
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۸۷ مدت کلاس : ۲۱۶ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۲۵اردیبهشت
۷۰,۷۶۲,۱۶۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->