ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۸۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر فریبا جانبزرگی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۸۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علی رهبر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر دکتر مرضیه قادری
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۳۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۸اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۸اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۸۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فاطمه برومند خشکبیجاری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸اردیبهشت
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->