ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
رشت
۳۰خرداد
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۱۵ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۳۰خرداد
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
میثم اخوان خرازی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۸۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۰خرداد
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۱۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر عاطفه کاظم پور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰خرداد
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۳۰خرداد
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->