آزمون های رایج زبان فرانسه

آزمون ها و مدرک های زبان فرانسوی به عنوان زبان خارجی 

چگونگی ارزیابی و اثبات میزان آشنایی به زبان فرانسوی 

دانشجویان خارجی (غیر اروپایی)، می بایست  برای ثبت نام در سال اول یا دوم دانشگاه یا در مدرسه های معماری حتما روند (( درخواست پذیرش اولیه DAP ))  را دنبال کنند. بر این اساس شخص  باید بتواند به نحوی تسلط خود را به زبان فرانسوی را ثابت کنند،  خواه با شرکت در آزمون خواه با ارائه مدرک زبان.

جهت شرکت  در سال سوم لیسانس یا در مقطع مستر یا دکترا یا در مدرسه های تخصصی، اصول خاصی مد نظر نیست، هر موسسه آموزش عالی قواعد خاص خود را داراست، از این رو آشنایی به زبان فرانسوی دانشجوی پذیرفته شده را با معیارهای خود می سنجد. بنا براین لازم است اطلاعات لازم را از موسسه آموزشی ای که مایلید در آن ادامه تحصیل دهید، کسب نمایید

آزمون های زبان فرانسوی به عنوان زبان خارجی 

TCF و TCF-DAP 

این آزمون ها جهت سنجش سطح زبان فرانسوی عمومی می باشند و مورد قبول وزارت آموزش عالی فرانسه هستند. که شامل مواد امتحانی اجباری و اختیاریمی باشند

آزمون TCF-DAP  مشخصا برای ورود به سال اول دانشگاه آماده شده و  شامل همان مواد امتحانی اجباری TCFبه اضافه تفسیرمتن است.     

آزمونTCF در 629 مرکز معتبر در 129 کشور برگزار می شود

آزمون TEF 

 آزمون TEF QUEBEC آزمونی است که مهارت ها و سطح زبان فرانسوی عمومی داوطلبان را در قالب  صد سوال دو امتحان تکمیلی (یکی کتبی و دیگری شفاهی) مورد سنجش قرار می دهد.

در آزمون TEF CANADA  هر چهار مهارت مورد سنجش قرار می گیرد. (مهارت های مکالمه، تست شنیداری، نوشتاری و درک مظلب).

TEF در 400 مرکز معتبر در حدود 100 کشور برگزار می شود

مدرک های فرانسوی به عنوان زبان خارجی 

 DELF و DALF 

آزمونهای DELF (دیپلم مقدماتی زبان فرانسویDALF  ( (دیپلم پیشرفته زبان فرانسوی) مدارکی هستند که از سوی وزارت آموزش و پرورش فرانسه صادر می شوند

هر کدام از این دیپلم ها از 6 مدرک در سطوح مجزا تشکیل شده اند مستقل می باشند. پس از گذراندن چهار سطح می توان مدرک  DELF را به دست  اورد و با گذراندن دو سطح تکمیلی می توان به مدرک DALF دست یافت.


 

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->