زبان آلمانی و ویژگی های آن

زبان آلمانی

🔺 در کدام کشورها به زبان آلمانی صحبت می کنند؟

🔻 زبان آلمانی یکی از رایج ترین زبان ها در کل اروپا است.این زبان، زبانی است که بیشتر در اروپای مرکزی تکلم می شود و پر گویشترین زبان اتحادیه اروپا محسوب می شود.زبان آلمانی در کشورهای آلمان، اتریش، سوئیس، لوگزامبورگ، شرق بلژیک، جنوب ایتالیا و جنوب دانمارک به صورت رسمی صحبت می شود. زبان آلمانی دارای دو گویش، آلمانی اصلی و آلمانی جنوبی است؛ آلمانی جنوبی که بیشتر سمت جنوب کشور آلمان در ایالت بایرن صحبت می شود. یونسکو، زبان آلمانی را یکی از ده زبان ساده و باقاعده از جهت یادگیری، طبقه بندی کرده است.

 

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

 

🔺 زبان آلمانی چه مشخصه ای دارد؟

🔻 مشخصه اصلی زبان آلمانی، حروف تعریف اسامی هستند. این حروف تعریف در زبان آلمانی علاوه بر اینکه نشان دهنده شناخته شده و یا ناشناخته بودن یک اسم هستند؛ بلکه نشانه حالت فاعلی(Nominativ),  حالت مفعولی(Akkusativ),  حالت متممی (Dativ) و حالت مضاف و مضاف الیه(Genitiv)  را هم دارند.

 

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

 

🔺 چرا زبان آلمانی را سخت تصور میکنید؟

🔻 زبان آموزان تصور می کنند، زبان آلمانی دارای کلمات بلند و پیچیده ، سه جنسیت بودن گرامر اسامی، محکم بودن و با تاکید بودن در صحبت کردن، از جمله این سختیها باشند؛ در صورتیکه شباهت کلمات در زبان انگلیسی و در زبان آلمانی بسیار زیاد هستند و ممکن است یادگیری این دو زبان را آسانتر کند.

کلمات زبان آلمانی می توانند به طور وسیعی طولانی باشند، اما آن ها را به عنوان یک چالش نگاه کنید؛ نگران نباشید.

 

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند

-->